Profil společnosti

Česky Deutsch
Název
Auditoři Havlíčkův Brod s.r.o.
Identifikační údaje
IČ: 25961110
DIČ: CZ25961110
Sídlo
Havlíčkův Brod, Kalinovo nábřeží 605
Interiér

Zaměření: Auditorská činnost, daňové, ekonomické a účetní poradenství

Historie: Výše uvedené služby byly od roku 1993 poskytovány zakladatelem společnosti Ing. Petrem Štefánkem, auditorem Komory auditorů České republiky č. 1379 a daňovým poradcem Komory daňových poradců České republiky č. 00297. Postupný rozvoj, založený jak na neustálém zkvalitňování klientské základny, tak i na rozšiřování a zkvalitňování služeb umožnilo založit v roce 1995 obchodní společnost AUDIT HB a.s. a dále její dceřinou společnost Auditoři Havlíčkův Brod s.r.o., jako specializovanou firmu pro auditorskou činnost a daňové poradenství. Chceme být rovnocennými a korektními partnery i našim největším klientům a poskytujeme na své služby maximálně možné záruky, založené na odpovědném a profesionálním přístupu k řešení problémů našich klientů a v neposlední řadě i kvalitním pojištění u pojišťovny ALLIANZ.

Organizační uspořádání: V čele společnosti stojí jednatel. Firma je rozčleněna na tři základní divize:

  1. divize auditingu – provádění průběžných nebo jednorázových auditů
  2. divize daňového a ekonomického poradenství – sestavování daňových přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob, běžné daňové zastupování u správce daně a dále zastupování klienta při řešení daňových sporů
  3. divize účetnictví – průběžné nebo jednorázové vedení podvojného účetnictví a daňové evidence spolu s účetním poradenstvím

Průběžné provádění auditu

Interiér

Tato spolupráce s klienty se skládá z pravidelných schůzek s vedením společnosti klienta a pracovníky ekonomického úseku v sídle klienta v periodě 2–3 měsíce nebo podle okamžité potřeby. Při těchto návštěvách provádíme průběžnou prohlídku účetnictví a provádění všech nezbytných procedur nutných při provádění auditu a zároveň konzultace s jednotlivými pracovníky o obtížných účetních a daňových problémech. Samozřejmou součástí spolupráce je i poradenství v otázkách daňové optimalizace společností a její případné prezentace na valné hromadě či ve vrcholovém vedení společnosti. Tato průběžná spolupráce se velmi osvědčila u mnoha firem, které ocenily dvě základní vlastnosti externího daňového poradce a to nezávislý pohled člověka zvenčí, nezatíženého „profesní slepotou“ a dále možnost zobecnění poznatků z jiných subjektů při optimalizaci daňové optimalizaci, samozřejmě při zachování naprosté diskrétnosti, která je základní podmínkou vzájemné spolupráce.

Výsledkem této celoroční spolupráce je ověření roční závěrky společnosti – výrok auditora včetně zprávy vedení společnosti, ověření výroční zprávy včetně zprávy o ovládacích vztazích a pomoc při sestavení daňového přiznání společnosti.

Samozřejmou součástí smlouvy je též možnost telefonických konzultací kdykoliv , kdy je to nezbytné a účast na zásadních vně firmy klienta , kdy je třeba daňového poradce.

Jednorázové provádění auditorské činnosti

Interiér

Tato spolupráce spočívá v předání roční závěrky klienta, tedy rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy a následného ověřování závěrky podle obecně závazných předpisů a Mezinárodních auditorských standardů s použitím aplikačních doložek Komory auditorů ČR pro jejich aplikaci na české právní prostředí, tedy ověřování zůstatků rozvažných účtů ve vazbě na výsledkové účty.

Podle velikosti firmy klienta je za 10 až 30 dnů opět výsledkem výrok auditora a další již uvedené dokumenty.

Cenové podmínky: Na vaši žádost Vám připravíme individuální cenovou nabídku. K ní je potřeba, aby jste nám napsali počty dokladů – faktur přijatých, vydaných, pokladních dokladů, interních dokladů – za příslušné účetní období, dále základní předměty Vaší činnosti a podnikatelské činnosti, výši obratu za dané období a požadovanou šíři služeb. Poté si sjednáme osobní schůzku, která je nezbytná pro další jednání a na ní obdržíte písemnou cenovou nabídku na požadované služby.

Created by zakjan